ÜRÜNLER

Hidrolik Pompalar

Akışkanın istenilen basınçta sisteme gönderilmesini hidrolik pompalar sağlar.

Hidrolik Pompalar, hidrolik sistemlerin en önemli elemanlarındandır. Hidrolik pomaplar depolarda bekleyen akışkanın istenilen basınçta sisteme gönderilmesini sağlarlar.

Hidrolik pomapların temel amacı mekanik enerjinin hidrolik enerjiye dönüşmesidir. Pompa girişinde oluşan vakum ile akışkanın depodan pompa transfer olması başlar. Hidrolik pompa ise bu akışkanın istenilen basınçta sisteme aktarır.